Logo Renewables Neg
Wind Farms (9) LIS

Norge

Gode relasjoner til lokalsamfunnet er essensielt

Fred. Olsen Renewables har foreløpig ett vindkraftverk i drift i Norge – nemlig Lista. Lista Vindkraftverk har vært i drift siden 2012.

Når vi realiserer et prosjekt så er det med formål om å være en langsiktig eier også gjennom driftsfasen. Derfor er vi opptatt av gode relasjoner til både lokalsamfunn og grunneiere, og vi ønsker dialog med berørte parter for å finne gode løsninger før prosjektene realiseres.

Sosial bevissthet og sterkt engasjement overfor lokale interessenter og lokalsamfunn er viktige forutsetninger for få til et godt naboskap. Vi har et ansvar for å ha god kontakt med lokale bedrifter, leverandører og tjenesteytere for å sikre oss at våre aktiviteter også kommer dem til gode

Det er en del av vår forretningsfilosofi at vi lærer opp og ansetter teknikere lokalt.

Projects for Norway

Choose an area
Filter by type
Filter by status
Go back

Lista

Lista wind farm is the first wind farm project FOR has constructed in Norway.

Lista wind farm consists of 31 Siemens 2.3 MW wind turbine generators (WTG) with a hub height of 80 metres and a rotor diameter of 93 metres. The site’s total nameplate capacity is 71.3 MW.

Type Wind
Status Operational
No. of turbines 31
Location Farsund, Agder
Type of turbines Siemens SWT-2.3-93
Installed capacity 71.3 MW
Operating since 2012
Go back

Digermulen

Digermulen vindkraftverk er planlagt i Gamvik kommune i Finnmark, og er lokalisert ved Digermulfjellet sør for Lággu. Prosjektområdet består av to delområder som tilsammen er ca. 28 km2.

Vindkraftverket utvikles i et samarbeid mellom Finnmark Kraft (FK) og Fred. Olsen Renewables AS (FOR). Samarbeidet mellom FK/FOR innebærer utvikling, bygging, drift og eierskap.

Type Wind
Status Development
Installed capacity 450 MW
Prosjektområde Ca. 28 km2
Kommune Gamvik, Finnmark
Go back

Gilja

Gilja vindkraftverk er planlagt i Gjesdal kommune i Rogaland. Konsesjonen er for 135 MW installert kapasitet med en estimert årlig produksjon på 435 GWh. Dette tilsvarer elektrisitetsforbruket til omlag 21750 norske husholdninger.

Type Wind
Status Development
No. of turbines 24
Location Gjesdal, Rogaland
Installed capacity 135 MW
Go back

Høyangerfjell

Høyangerfjell vindkraftverk er planlagt i fjellområdene mellom Høyanger og Viksdalen i kommunene Høyanger og Sunnfjord. Prosjektet har et potensiale på 80 turbiner, og kan gi de berørte kommunene inntekter på opp mot 96 millioner kroner årlig i form av eiendomsskatt og produksjonsavgift.

Type Wind
Status Development
No. of turbines 50-80
Location Sunnfjord &Høyanger, Vestland
Installed capacity 300-480
Go back

Laksefjorden

Laksefjorden vindkraftverk er planlagt i Lebesby kommune i Finnmark, og er lokalisert på halvøya mellom Eidsfjorden og Mårøyfjorden. Den vestlige delen av prosjektområdet er allerede regulert til vindkraftformål, med reguleringsplan godkjent i Lebesby kommunestyre i 2005.

Laksefjorden vindkraftverk utvikles i et samarbeid mellom Finnmark Kraft (FK) og Fred. Olsen Renewables AS (FOR), Samarbeidet mellom FK/FOR innebærer utvikling, bygging, drift og eierskap.

Type Wind
Status Development
Installed capacity 450 MW
Prosjektområde Ca. 28 km2
Kommune Lebesby, Finnmark
Go back

Lauvdalsheia

Fred. Olsen Renewables ønsker å øke kraftproduksjonen i Agder. Dersom det kombinerte vind- og solkraftverket i Bygland blir godkjent, kan det stå klart fra og med 2029.

Type Hybrid
Status Development
No. of turbines 90
Location Bygland, Agder
Installed capacity 500
Go back

Brunane-Luberg

Fred. Olsen Renewables ønsker å øke kraftproduksjonen i Telemark. Dersom det kombinerte vind- og solkraftverket i Drangedal og Nome blir godkjent, kan det stå klart fra og med 2029.

Type Hybrid
Status Development
No. of turbines 57
Location Prosjektet er lokalisert i fjellområdene mellom Brunane og Luberg, og omfatter areal i både Drangedal og Nome kommuner
Installed capacity 400-800 MW
Vindkraft ~400 MW
Solkraft ~400 MW
Go back

Fløystadfjellet

Fløystadfjellet kraftverk er planlagt på fjellområdet Fløystadfjellet - Kamsvågfjellet i Tingvoll kommune.

Type Wind
Status Development
No. of turbines 15
Location Fjellområdet Fløystadfjellet-Kamsvågfjellet i Tingvoll kommune
Installed capacity 108 MW
Go back

Tveiteheia

Fred. Olsen Renewables ønsker å øke kraftproduksjonen i Agder ved å etablere et kraftverk i Evje og Hornnes som kombinerer vind- og solkraft.

Type Hybrid
Status Development
No. of turbines 19
Location Prosjektet er lokalisert i heiområdene ca. 8 km vest for Evje sentrum i Evje og Hornnes kommune
Go back

Vågå energipark

Vågå energipark, som kombinerer vind- og solkraft, er planlagt i Vågå kommune som et bidrag til å øke kraftproduksjonen i Innlandet.

Status Development
No. of turbines 47
Location Nord for Vågåmo og sør for Jønndalen, i fjellområdet rundt Storhøe og Brånåhøe.
Installed capacity 338 MW