Logo Renewables Neg
Fallback 03

Lauvdalsheia

Lauvdalsheia vindkraftverk planlegges i Bygland kommune med ca. 90 turbiner og en installert effekt på opptil 500 MW. Årlig produksjon forventes å være rundt 1600 GWh, noe som tilsvarer det årlige forbruket til rundt 100.000 husstander.

Status Development
No. of turbines 90
Location Bygland, Agder
Installed capacity 500

Ren og grønn energi tilsvarende det årlige elektrisitetsforbruket til 100 000 husholdninger

Lauvdalsheia vindkraftverk planlegges i Bygland kommune med ca. 90 turbiner og en installert effekt på opptil 500 MW. Årlig produksjon forventes å være rundt 1600 GWh, noe som tilsvarer det årlige forbruket til rundt 100 000 husstander.

Vi ønsker god dialog med kommuner og lokalsamfunn for å kunne realisere et prosjekt som i tillegg til å forsyne området med mer fornybar kraft også bidrar til lokale arbeidsplasser og årlige inntekter for kommunene, lokale bedrifter og grunneiere gjennom hele prosjektperioden.

I 2018 startet FORAS et omfattende identifiseringsarbeid for å finne lokasjoner som er egnet til vindkraft i Norge. FORAS ser etter områder som er aktuelle basert på gode vindressurser, har minst mulig konflikt med andre samfunnsinteresser som med friluftsliv, kulturminner, biologisk mangfold, m.m., og med nærhet til nett/infrastruktur. Lauvdalsheia er et område som etter FORAS vurdering egner seg godt til vindkraftutbygging basert på nåværende tilgjengelig informasjon.

Melding med forslag til utredningsprogram for Lauvdalsheia vindkraftverk ble sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat april i 2020. Meldingen vil ikke bli behandlet det nye konsesjonssystemet for vindkraft på land er på plass.

 

Aktuelle dokumenter

Kart over området