Logo Renewables Neg
Fallback 03

Digermulen vindkraftverk

Digermulen vindkraftverk er planlagt lokalisert ved Digermulfjellet sør for Lággu i Gamvik kommune i Finnmark. Prosjektområdet består av to delområder som til sammen er ca. 28 km2.

Prosjektet er et samarbeid mellom Finnmark Kraft (FK) og Fred. Olsen Renewables AS (FOR). I april 2024 ble det besluttet å stille prosjektet i bero.

For å forbedre kraftsituasjonen i Finnmark, og muliggjøre mer industriell utvikling, lanserte Regjeringen i august 2023 planer for en satsing på kraft og industri i Finnmark, kalt "Kraft- og industriløft Finnmark". I forbindelse med dette legges det opp til en helhetlig prosess for behandling av søknader om nettanlegg og kraftproduksjon i Finnmark, herunder frist for å sende inn formell melding til NVE innen 22. april 2024. Basert på en helhetsvurdering har FK og FOR besluttet å stille arbeidet med Digermulen vindkraftverk i bero, og har følgelig valgt å ikke sende oppdatert melding for dette prosjektet innen fristen 22. april 2024.

Les mer i pressemeldingen fra 25. april 2024.

Pressemelding

Logoer (2)

Kart over området

Kart Hjemmeside Digermulen