Logo Renewables Neg
Fallback 03

Röjmyrberget

Den planerade vindparken Röjmyrberget är belägen ca 10km nordväst om Flarken, mellan Degerfors och Kålaboda i Robertsfors kommun.

Type Wind
Status Development
No. of turbines 5
Location 10km North-East of Flarken
Installed capacity 30 MW

Den planerade vindparken

Den planerade vindparken Röjmyrberget är belägen ca 10km nordväst om Flarken, mellan Degerfors och Kålaboda i Robertsfors kommun. Projektet omfattar 5 vindkraftverk med en ansökt totalhöjd om 250m när rotorbladet står som högst. Ansökan lämnades in till Länsstyrelsen Västerbotten i Januari 2020, och tillståndsbeslut väntas under 2022.

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor, som kol, gas och olja, behöver fasas ut mot ett mer miljövänligt och förnybart energisystem.

De svenska energipolitiska målen anger att Sveriges energiproduktion år 2040 ska vara 100 % förnybar. Eftersom vinden är en förnybar energikälla utgör vindkraften en viktig del i utbyggnaden av ny förnybar energi i Sverige, eftersom det idag är det mest konkurrenskraftiga energislaget.

Den planerade vindkraftparken beräknas kunna producera ca 100 GWh förnyelsebar energi årligen. Detta motsvarar elförsörjning av 4000 villahushåll årligen (25 000kWh/år).

Då Sverige är en nettoexportör av el så bidrar vår produktion av förnyelsebar energi till att ersätta fossil energiproduktion på andra platser.

Aktuella dokument