Logo Renewables Neg
Wind Farms (9) LIS

Lista

Lista wind farm is the first wind farm project FOR has constructed in Norway.

Lista wind farm consists of 31 Siemens 2.3 MW wind turbine generators (WTG) with a hub height of 80 metres and a rotor diameter of 93 metres. The site’s total nameplate capacity is 71.3 MW.

Type Wind
Status Operational
No. of turbines 31
Location Farsund, Agder
Type of turbines Siemens SWT-2.3-93
Installed capacity 71.3 MW
Operating since 2012

English

The wind farm is located in the hills north of the Lista peninsula, five kilometres from Vanse, which is the nearest village. Power is delivered to the local 110kV grid, which passes through the wind farm area. The local grid is owned by Agder Energi Nett.

The first turbines were delivered and assembled in the summer of 2012 and all turbines were handed over by December 2012.

The turbines are maintained by locally employed FOR staff. Each turbine is monitored 24 hours a day seven days a week and any maintenance are carried out by specially trained and qualified technicians. As well as maintaining the turbines, the local team are responsible for maintenance and service of all equipment on-site, High Voltage area, buildings, vehicles, etc.

The power is sold through the power market Nordpool. Lista is able to provide electricity generation equivalent to the consumption of 11,000 homes on an annual average basis.

Norsk

Vindkraftverket er lokalisert oppe i høyden på nordsiden av Lista-halvøya, fem kilometer fra det nærmeste tettstedet som er Vanse. Kraften blir levert til det lokale 110kV-nettet som går gjennom vindparkområdet. Det lokale nettet er eid av Agder Energi Nett.

De første turbinene ble levert og montert sommeren 2012 og alle turbinene ble overlevert i desember 2012.

Turbinene vedlikeholdes av våre lokalt ansatte medarbeidere. Hver turbin overvåkes døgnkontinuerlig syv dager i uken, og alt vedlikeholdsarbeid utføres av kvalifiserte teknikere. I tillegg til å vedlikeholde turbinene, er det lokale teamet ansvarlig for vedlikehold og service av alt utstyr på site, høyspentanlegg, bygninger, kjøretøy, osv.

Strømmen selges på strømbørsen Nordpool. Lista kan produsere strøm tilsvarende det årlige behovet til 11 000 husstander.

Kart over Lista

Wind Farms (1) LIS
Wind Farms (5) LIS
Wind Farms (8) LIS
Wind Farms (4) LIS
Next
1 / 4

Gallery: Lista wind farm

Images of Lista wind farm.