Logo Renewables Neg
Fallback 03

Høyangerfjell

Høyangerfjell vindkraftverk er planlagt i fjellområdene mellom Høyanger og Viksdalen i kommunene Høyanger og Sunnfjord. Prosjektet har et potensielt omfang på mellom 50-80 turbiner.

Status Development
No. of turbines 50-80
Location Sunnfjord &Høyanger, Vestland
Installed capacity 300-480

Ren og grønn energi tilsvarende det årlige elektrisitetsforbruket til 60 000-100 000 husholdninger

Høyangerfjell vindkraftverk er planlagt i fjellområdene mellom Høyanger og Viksdalen i kommunene Høyanger og Sunnfjord. Prosjektet har et potensielt omfang på mellom 50-80 turbiner, og kan produsere ren og grønn energi tilsvarende det årlige elektrisitetsforbruket til 60 000-100 000 husholdninger.

Vi ønsker god dialog med kommuner og lokalsamfunn for å kunne realisere et prosjekt som i tillegg til å forsyne området med mer fornybar kraft også bidrar til lokale arbeidsplasser og årlige inntekter for kommunene, lokale bedrifter og grunneiere gjennom hele prosjektperioden.

FORAS startet arbeidet med Høyangerfjell vindkraftverk våren 2019, og fjellområdet ble blant annet vurdert som interessant på grunn av god vindressurs, nærhet til eksisterende nett/trafo, og tidligere tyngre tekniske inngrep i området på grunn av en rekke vannkraftutbygginger med tilhørende infrastruktur. I tillegg er det gjennomført foreløpige synlighetsanalyser som tilsier at et vindkraftverk i fjellområdet mellom Høyanger og Viksdalen vil være lite synlig fra bebyggelse, vurdert ut fra prosjektets potensielle størrelse.

Melding med forslag til utredningsprogram for Høyangerfjell vindkraftverk ble sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat i september 2019. Meldingen vil ikke bli behandlet før det nye konsesjonssystemet for vindkraft på land er på plass.

Kontaktpersoner i Fred. Olsen Renewables for dette prosjektet er:

Pål Gjesdal, pal.gjesdal@fredolsen.com
Kjetil Bjørndalen Traaen, kjetil.traaen@fredolsen.com

 

Aktuelle dokumenter

Kart over området