Logo Renewables Neg
Fallback 03

Verkanliden

Den planerade vindkraftparken på Yttre och Inre Verkanliden ligger cirka 13 km sydväst om Storuman. Idag finns ett tillstånd att uppföra maximalt 27 vindkraftverk med en totalhöjd på 210 meter.

Type Wind
Status Development
No. of turbines 27
Location 13 km southwest of Storuman
Installed capacity 162 MW

Den planerade vindparken

Den planerade vindkraftparken på Yttre och Inre Verkanliden ligger cirka 13 km sydväst om Storuman. Idag finns ett tillstånd att uppföra maximalt 27 vindkraftverk med en totalhöjd på 210 meter. I juni 2020 lämnades en ändringsansökan om ökad totalhöjd på 250 meter in. Tillståndsbeslut väntas under våren 2022.

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor, som kol, gas och olja, behöver fasas ut mot ett mer miljövänligt och förnybart energisystem.

De svenska energipolitiska målen anger att Sveriges energiproduktion år 2040 ska vara 100 % förnybar. Eftersom vinden är en förnybar energikälla utgör vindkraften en viktig del i utbyggnaden av ny förnybar energi i Sverige, eftersom det idag är det mest konkurrenskraftiga energislaget.

Den planerade vindkraftparken beräknas kunna producera ca 300-400 GWh förnyelsebar energi årligen. Detta motsvarar elförsörjningen av ca 12 000 – 16 000 villahushåll årligen (25 000 kWh/år).

Då Sverige är en nettoexportör av el så bidrar vår produktion av förnyelsebar energi till att ersätta fossil energiproduktion även på andra platser.

Dokument