Logo Renewables Neg
Fallback 03

Fäbodliden II

Fäbodliden II är en utökning med 4 vindkraftverk intill den befintliga vindkraftparken Fäbodliden som ligger cirka 20 kilometer nordost om Vindeln. Byggnationen av de 4 tillkommande vindkraftverken påbörjades under sommaren 2022. Vindkraftverken väntas vara i drift i slutet av 2023. Dessa vindkraftverk kommer ha en totalhöjd på 230 meter och kommer ge ett extra tillskott av el på cirka 70 GWh till Fäbodlidens produktion.

Väg Till 28
Väg Till 29

Ca 235 GWh per år

Fäbodliden Vindpark ligger ca 15 km nordost om Vindeln, närmaste byarna är Risliden, Kamsjön och Buberget. Vindparken består av 24 stycken Vestas V112 en totalhöjd på 185 meter som togs i drift 2015. Den årliga produktion uppgår till ca 235 GWh per år vilket kan jämföras med vattenkraftverk Bjurfors över med en årsproduktion om 194 GWh.              

Fred. Olsen Renewables har 8 anställda stationerad i vindparken för dels driften av Fäbodliden och framledes även av Högaliden. Snöröjning och vägunderhåll sköts av lokal entreprenör.

Årligen delar bolaget ut vindbygdsmedel tillsammans med Vindeln kommun för att främja trivsel och utveckling. Föreningar får söka medel, unika engångshändelser och närhet till vindparken premieras. Hitintills har över 1 miljon kronor delats ut till föreningslivet, exempel på projekt som stöttas är renoveringar av byastugor, sport- och ungdomsverksamhet, vindskydd och grillplatser.

I direkt anslutning ligger Fäbodliden II med uppförande av 4 ytterligare verk.

Type Wind
Status Operational
No. of turbines 4
Location 20 km northeast of Vindeln
Type of turbines Vestas V112 3.3 MW
Installed capacity 17.2 MW

Dokument