Logo Renewables Neg
Fallback 03

Fäbodliden II

Den planerade vindkraftsanläggning Fäbodliden II är planerad ca. 20 km nordost om Vindeln, intill den befintliga vindkraftparken Fäbodliden. Tillstånd för uppförande av 4 ytterligare verk har givits. Arbete pågår för att gå vidare med detta tillstånd.

 

Status Development
Number of turbines 4
Location 20 km northeast of Vindeln
Installed capacity 16.8 MW

Ca 235 GWh per år

Fäbodliden Vindpark ligger ca 15 km nordost om Vindeln, närmaste byarna är Risliden, Kamsjön och Buberget. Vindparken består av 24 stycken Vestas V112 en totalhöjd på 185 meter som togs i drift 2015. Den årliga produktion uppgår till ca 235 GWh per år vilket kan jämföras med vattenkraftverk Bjurfors över med en årsproduktion om 194 GWh.              

Fred. Olsen Renewables har 8 anställda stationerad i vindparken för dels driften av Fäbodliden och framledes även av Högaliden. Snöröjning och vägunderhåll sköts av lokal entreprenör.

Årligen delar bolaget ut vindbygdsmedel tillsammans med Vindeln kommun för att främja trivsel och utveckling. Föreningar får söka medel, unika engångshändelser och närhet till vindparken premieras. Hitintills har över 1 miljon kronor delats ut till föreningslivet, exempel på projekt som stöttas är renoveringar av byastugor, sport- och ungdomsverksamhet, vindskydd och grillplatser.

I direkt anslutning ligger Fäbodliden II där tillstånd för uppförande av 4 ytterligare verk har givits. Arbete pågår för att gå vidare med detta tillstånd.

Dokument