Logo Renewables Neg
Vei2 (1)

Sweden

We currently have one project under construction in Sweden. Fäbodliden II is an extension to the operational wind farm Fäbodliden and will have four turbines with an installed capacity of 4.5 MW.

Construction projects in Sweden

Go back

Fäbodliden II

Fäbodliden II är en utökning med 4 vindkraftverk intill den befintliga vindkraftparken Fäbodliden som ligger cirka 20 kilometer nordost om Vindeln. Byggnationen av de 4 tillkommande vindkraftverken påbörjades under sommaren 2022. Vindkraftverken väntas vara i drift i slutet av 2023. Dessa vindkraftverk kommer ha en totalhöjd på 230 meter och kommer ge ett extra tillskott av el på cirka 70 GWh till Fäbodlidens produktion.

Type Wind
Status Construction
No. of turbines 4
Location 20 km northeast of Vindeln
Installed capacity 17.2 MW