Logo Renewables Neg

Fløystadfjellet kraftverk

Fløystadfjellet kraftverk er planlagt på fjellområdet Fløystadfjellet - Kamsvågfjellet i Tingvoll kommune.

Et vindkraftprosjekt med nasjonal aktør i ryggen

Fred. Olsen Renewables ønsker å øke kraftproduksjonen på Nordmøre. Dersom vindkraftverket i Tingvoll blir godkjent, kan det stå klart fra og med 2029-2030. Prosjektområdet er lokalisert på fjellområdet mellom Fløystadfjellet og Kamsvågfjellet.

For mer informasjon om prosjektet, se prosjekthjemmesiden www.floystadfjellet.no.

Type Wind
Status Development
No. of turbines 15
Location Fjellområdet Fløystadfjellet-Kamsvågfjellet i Tingvoll kommune
Installed capacity 108 MW