Logo Renewables Neg
Fallback 03

Röknölen

Den planerade vindparken Röknölen är belägen cirka 2 km norr om orten Höljes i den norra delen av Torsby kommun. Området bedöms kunna rymma upp till 57 vindkraftverk.

Type Wind
Status Development
No. of turbines 57
Location Torsby kommun
Installed capacity 342 MW

Den planerade vindparken

Den planerade vindparken Röknölen är belägen cirka 2 km norr om orten Höljes i den norra delen av Torsby kommun. Området bedöms kunna rymma upp till 57 vindkraftverk. Arbetet med att utreda möjligheterna för vindkraft i området kommer pågå under året och en tillståndsansökan planeras lämnas in till Länsstyrelsen i Värmlands län innan utgången av 2021.

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor, som kol, gas och olja, behöver fasas ut mot ett mer miljövänligt och förnybart energisystem.

De svenska energipolitiska målen anger att Sveriges energiproduktion år 2040 ska vara 100 % förnybar. Eftersom vinden är en förnybar energikälla utgör vindkraften en viktig del i utbyggnaden av ny förnybar energi i Sverige, eftersom det idag är det mest konkurrenskraftiga energislaget.

Den planerade vindkraftparken beräknas kunna producera ca 1 TWh förnyelsebar energi årligen. Detta motsvarar elförsörjningen av ca 40 000 villahushåll årligen (25 000 kWh/år).

Då Sverige är en nettoexportör av el så bidrar vår produktion av förnyelsebar energi till att ersätta fossil energiproduktion även på andra platser.

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor, som kol, gas och olja, behöver fasas ut mot ett mer miljövänligt och förnybart energisystem.

De svenska energipolitiska målen anger att Sveriges energiproduktion år 2040 ska vara 100 % förnybar. Eftersom vinden är en förnybar energikälla utgör vindkraften en viktig del i utbyggnaden av ny förnybar energi i Sverige, eftersom det idag är det mest konkurrenskraftiga energislaget.[1]

Den planerade vindkraftparken beräknas kunna producera ca 1 TWh förnyelsebar energi årligen. Detta motsvarar elförsörjningen av ca 40 000 villahushåll årligen (25 000 kWh/år).

Då Sverige är en nettoexportör av el så bidrar vår produktion av förnyelsebar energi till att ersätta fossil energiproduktion även på andra platser.

[1] Energimyndighetens webbplats. Energipolitiska mål för vindkraft. https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/planering-och-tillstand/energipolitiska-mal-for-vindkraft/

Aktuella dokument