Logo Renewables Neg
Fallback 03

Jiltjaur

Den planerade vindkraftparken på Jiltjaurberget är belägen ca 30km väster om Sorsele centralort. Projektet omfattar upp till 72 vindkraftverk med en högsta totalhöjd om 270m.

Status Development
No. of turbines 35-72
Location Jiltjaur, Sorsele
Installed capacity 210-432 MW

Den planerade vindkraftparken

Den planerade vindkraftparken på Jiltjaurberget är belägen ca 30km väster om Sorsele centralort. Projektet omfattar upp till 72 vindkraftverk med en planerad högsta totalhöjd om 270m när rotorbladet står som högst. Projektet är nu aktuellt för samråd och en tillståndsansökan planerad att lämnas in under slutet av 2021.

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor, som kol, gas och olja, behöver fasas ut mot ett mer miljövänligt och förnybart energisystem.

De svenska energipolitiska målen anger att Sveriges energiproduktion år 2040 ska vara 100 % förnybar. Eftersom vinden är en förnybar energikälla utgör vindkraften en viktig del i utbyggnaden av ny förnybar energi i Sverige, eftersom det idag är det mest konkurrenskraftiga energislaget.

Den planerade vindkraftparken beräknas kunna producera ca 1,3 TWh förnyelsebar energi årligen. Detta motsvarar ca 57 % av årsproduktionen vid Stornorrfors, det vattenkraftverk med högst årsproduktion i Sverige.

Då Sverige är en nettoexportör av el så bidrar vår produktion av förnyelsebar energi till att ersätta fossil energiproduktion på andra platser.

Dokument