Logo Renewables Neg
Hogaliden View From Nacelle

Högaliden

Högaliden wind farm is located approximately 1.5 km north of the village of Botsmark in the northern part of the Municipality of Umeå. The wind farm consists of 25 wind turbines with a maximum tip height of 200 m. Construction started in 2019 and the project was put into operation in 2022. Högaliden Wind Farm has an estimated annual wind energy production of 300-400 GWh.

Type Wind
Status Operational
No. of turbines 25
Location 2 km north of Botsmark in the region of Umeå
Type of turbines Vestas V150 4.3 MW
Installed capacity 107.5 MW
Operating since 2022

English

Our society is facing big challenges with respect to global climate changes. Fossil and non-renewable energy sources such as coal, gas and oil will need to be phased out and replaced by more environmentally friendly and renewable energy sources.

The Swedish energy policy goals have set a target of 100% renewable energy production by 2040. Wind is a renewable energy source and contributes greatly to the growth of new renewable energy in Sweden and is today the most competitive type of renewable energy.

As Sweden is a net exporter of electricity our renewable energy production contributes to replacing energy production from fossil fuels even in other areas.

Svenska

Högaliden Vindkraftspark ligger ca 1,5 km norr om Botsmark i den norra delen av Umeå kommun. Vindkraftsparken består av 25 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter. Byggnationer har pågått sen 2019 och projektet drifttas under 2021. Högaliden Vindkraftspark beräknas producera 300-400 GWh årligen.

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor, som kol, gas och olja, behöver fasas ut mot ett mer miljövänligt och förnybart energisystem.

De svenska energipolitiska målen anger att Sveriges energiproduktion år 2040 ska vara 100 % förnybar. Eftersom vinden är en förnybar energikälla utgör vindkraften en viktig del i utbyggnaden av ny förnybar energi i Sverige, eftersom det idag är det mest konkurrenskraftiga energislaget.

Då Sverige är en nettoexportör av el så bidrar vår produktion av förnyelsebar energi till att ersätta fossil energiproduktion även på andra platser.