Logo Renewables Neg
Wind Farms (9) LIS

Norge

Gode relasjoner til lokalsamfunnet er essensielt

Fred. Olsen Renewables har foreløpig ett vindkraftverk i drift i Norge – nemlig Lista. Lista Vindkraftverk har vært i drift siden 2012.

Når vi realiserer et prosjekt så er det med formål om å være en langsiktig eier også gjennom driftsfasen. Derfor er vi opptatt av gode relasjoner til både lokalsamfunn og grunneiere, og vi ønsker dialog med berørte parter for å finne gode løsninger før prosjektene realiseres.

Sosial bevissthet og sterkt engasjement overfor lokale interessenter og lokalsamfunn er viktige forutsetninger for få til et godt naboskap. Vi har et ansvar for å ha god kontakt med lokale bedrifter, leverandører og tjenesteytere for å sikre oss at våre aktiviteter også kommer dem til gode

Det er en del av vår forretningsfilosofi at vi lærer opp og ansetter teknikere lokalt.

Vindkraftverk i Norge

Choose an area
Filter by status
Go back

Lista

Lista wind farm is the first wind farm project FOR has constructed in Norway.

Lista wind farm consists of 31 Siemens 2.3 MW wind turbine generators (WTG) with a hub height of 80 metres and a rotor diameter of 93 metres. The site’s total nameplate capacity is 71.3 MW.

Status Operational
Number of turbines 31
Location Farsund, Agder
Type of turbines Siemens SWT-2.3-93
Installed capacity 71.3
Operating since 2012
Go back

Gilja

Gilja vindkraftverk er planlagt i Gjesdal kommune i Rogaland. Konsesjonen er for 135 MW installert kapasitet med en estimert årlig produksjon på 435 GWh. Dette tilsvarer elektrisitetsforbruket til omlag 21750 norske husholdninger.

Status Development
Number of turbines 24
Location Gjesdal, Rogaland
Installed capacity 135 MW
Go back

Høyangerfjell

Høyangerfjell vindkraftverk er planlagt i fjellområdene mellom Høyanger og Viksdalen i kommunene Høyanger og Sunnfjord. Prosjektet har et potensielt omfang på mellom 50-80 turbiner.

Status Development
Number of turbines 50-80
Location Sunnfjord &Høyanger, Vestland
Installed capacity 300-480 MW
Go back

Lauvdalsheia

Lauvdalsheia vindkraftverk planlegges i Bygland kommune med ca. 90 turbiner og en installert effekt på opptil 500 MW. Årlig produksjon forventes å være rundt 1600 GWh, noe som tilsvarer det årlige forbruket til rundt 100.000 husstander.

Status Development
Number of turbines 90
Location Bygland, Agder
Installed capacity 500 MW