Logo Renewables Neg
IMG 0693 Photomontage

Planinitiativ for Fløystadfjellet kraftverk sendt inn

Fred. Olsen Renewables har sendt inn et planinitiativ for Fløystadfjellet kraftverk til Tingvoll kommune.

Kraftverket vil, dersom prosjektet blir godkjent av kommune og myndigheter, være lokalisert i fjellområdet Fløystadfjellet-Kamsvågfjellet og bestå av ca. 15 turbiner med en installert effekt på 108 MW.

Det er vanlig at samfunnet rundt bekymrer seg for hva et vindkraftverk vil ha å si for naturen og for livet til innbyggerne. Derfor er det viktig at vi henter inn kunnskap om både positive ringvirkninger og negative konsekvenser, slik at alle parter har informasjonen tilgjengelig før det blir tatt en beslutning om utbygging.

Det vil være flere offentlige høringer, hvor alle gis mulighet til å si sin mening før en avgjørelse foreligger. Når kommunen har godkjent prosjektplanene, kan Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandle konsesjonssøknaden og eventuelt gi tillatelse til at kraftverket faktisk kan bygges.

Dette kraftverket vil kunne være med å legge grunnlaget for eksisterende og ny grønn industriutvikling i regionen, og gi muligheter lokalt i Tingvoll. Mye av den potensielle vannkraften er allerede utbygd, og det finnes for tiden ingen store kraftprosjekter under utvikling i regionen. Fløystadfjellet kraftverk kan være med å tilrettelegge for en grønnere region med økt vekst, verdiskaping og arbeidsplasser.

Mer info om prosjektet kan leses på www.floystadfjellet.no. På denne prosjektsiden finnes også planinitiativet under fanen «Dokumenter.»