Logo Renewables Neg
Mårøya2

Laksefjorden vindkraftverk - oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Fred. Olsen Renewables og Finnmark Kraft igangsetter områderegulering for utvidelse av Laksefjorden vindkraftverk i Lebesby kommune i Finnmark.

Lebesby kommune har ved beslutning i kommunestyret den 12.12.23 godkjent at områdereguleringen utarbeides i privat regi av forslagsstiller. Planen utarbeides av Henning Larsen Alta med bistand fra Rambøll. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av det allerede regulerte arealet mot øst, slik at samlet installert effekt i vindkraftverket kan bli 450 MW fordelt på 60-65 turbiner og anslagsvis ca. 1600 GWh i årsproduksjon.

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet må sendes innen 21. april 2024.

Relevante dokumenter og mer informasjon om høringen finnes på Rambøll sine sider:

Kunngjøring: Oppstart av planarbeid og høring av planprogram – Områderegulering for utvidelse av Laksefjorden vindkraftverk, Lebesby kommune