Logo Renewables Neg

Norway

Fred. Olsen Renewables AS er både utvikler, operatør og langsiktig eier av vindkraftverk, med hovedkontor lokalisert i Oslo.

Når vi realiserer et prosjekt så er det med formål om å være en langsiktig eier også gjennom driftsfasen. Derfor er vi opptatt av gode relasjoner til både lokalsamfunn og grunneiere, og vi ønsker dialog med berørte parter for å finne gode løsninger før prosjektene realiseres.

Selskapet har flere prosjekter under utvikling, som er på forskjellige stadier i konsesjonsprosessen.