Logo Renewables Neg
19 06 23 19 56 11 119M

Vindmøllesti

På vindmøllestien får du informasjon om det planlagte vind- og solkraftprosjektet på Brunane-Luberg. Luberg er en populær topptur på cirka 7 km tur-retur. Underveis får du informasjon om hvordan en vindmøllepark påvirker naturen. På toppen får du et inntrykk av hvordan vindmøllene vil bli synlig i terrenget. 

Følg stien som går i sørvestlig retning, inn i den åpne furuskogen ved Gongekleiv. De første 800 meterne er lette, og går på mye bart fjell og tørre fururabber. Så begynner stigningen opp gjennom Badstudalen langs bekken, før stien dreier sørøst mot toppen av Luberg, 624 meter over havet. Les mer om turen på UT.no sine hjemmesider. 

Verdiskaping I Anleggsfase@3X

Høydepunkter 

 • Opplev variert natur, fra blandingsskog og myr til barfjell
 • Midtveis får du informasjon om miljøaspekter i forhold til en vindmøllepark
 • På toppen får du panoramautsikt mot Lifjell, Blefjell, Grenland og Jomfruland
 • Her finner du også et informasjonsskilt om den planlagte vindmølleparken med illustrasjoner av hvordan vindmøllene vil kunne synes i terrenget
 • Sommerstid anbefales å avslutte med et bad i Gongevatn. Vannet er grunt og blir fort varmt  

Ta turen i dag og ta et steg inn i fremtiden og hvordan den kan bli, med tanke på miljøvennlig energiproduksjon og påvirkning på naturen!

Fasit på vindmølle-quiz

(Klikk på pilene for å få frem riktig svar)
Hvor mange husholdningers årlige kraftbehov kan en moderne vindturbin dekke?
 1. Ca. 750 
 2. Riktig svar: Ca. 1 250.  
  En moderne vindturbin kan produsere rundt 20 GWh, noe som tilsvarer 20 millioner kilowattimer. En gjennomsnittshusholdning bruker ca. 16 000 kWh elektrisitet årlig. 
 3. Ca. 2 500 
Hvor mye av strømmen vi bruker i Norge kommer fra vindkraft?
 1. Ca. 1% 
 2. Ca. 5% 
 3. Riktig svar: Ca. 10%.  

I 2023 produserte vi 154 TWh i Norge, og 14 TWh av disse kom fra vindkraft.    

Hvor mange vindkraftverk har man i drift i Norge (per 2024)?
 1. Ca. 35 
 2. Riktig svar: Ca. 65.  
  Totalt er det nærmere 1 400 vindturbiner fordelt på disse anleggene.  
 3. Ca. 95 
Hvor står verdens største offshore vindturbin (i produksjonskapasitet)?
 1. Riktig svar: Kina. Verdens største offshore vindturbin står i Kina og har en kapasitet på 18 MW 
 2. USA 
 3. Europa 
Hvor stor rotordiameter har den?
 1. 240 meter 
 2. Riktig svar: 260 meter. Rotoren på denne turbinen dekker et areal som er større enn 7 fotballbaner 
 3. 280 meter
Hvor stor andel av Norges energiforbruk i dag er fossil?
 1. Ca. 5 % 
 2. Riktig svar: Ca. 50 %. Årlig forbruker vi ca 15 millioner tonn med gass, olje, koks og kull i Norge. Stortinget har vedtatt at Norge skal kutte sine utslipp med 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. Norge har også mål å kutte 90-95 prosent av utslippene innen 2050. Dette vil kreve at vi erstatter mye av vår fossile energibruk med fornybar energi. Per utgangen av 2023 har vi redusert med ca. 9%. 
 3. Ca. 75 % 
Hvor stor andel av arealet som i dag brukes til skogsdrift må i tillegg få vindturbiner for at Norge skal ha nok kraft til å nå sine klimamål?
 1. Riktig svar: Ca. 2%. Norge bruker 50 000 km² av sin natur til skogbruk. For å omstille oss vekk fra fossile energikilder, og erstatte dette med fornybar energi, trenger man å ta i bruk et område på ca. 1 000 km² med prosjektområde til vind- og solkraft.  
 2. Ca. 20% 
 3. Ca. 50% 
Hvor høy er verdens høyeste vindturbin på land (planlagt idriftsettelse i løpet av 2024)?
 1. 305 meter 
 2. Riktig svar: 365 meter. Til sammenligning er Eiffeltårnet 330 meter. 
 3. 410 meter 
Hvor mange ganger må en moderne turbin snurre for å produsere nok kraft til at en elbil skal kunne kjøre strekningen Oslo – Stavanger?
 1. Mindre enn 1 
 2. Riktig svar: Mindre enn 10. En moderne vindturbin produserer ca. 7 200 kWh på en time ved full produksjon. En slik vindturbin roterer ca. 8 ganger rundt i minuttet. En elbil bruker i gjennomsnitt mellom 1-2,5 kWh/mil.  
 3. Mindre enn 100 
 4. Mindre enn 200 
Hvor mange timer trenger en moderne landvindturbin på å produsere årsforbruket til en husstand ved full produksjon?
 1. Ca. en halv time 
 2. Riktig svar: Ca. 2 timer. En moderne vindturbin produserer ca. 7 200 kWh på en time ved full produksjon, og det gjennomsnittlige elektrisitetsforbruket til en husholdning er på ca. 16 000 kWh i året.  
 3. Ca. 10 timer 
 4. Ca. 20 timer