Logo Renewables Neg
Capture 1 768X433

Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco lanserer havvindsamarbeid

Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco lanserer havvindsamarbeid. Det er klart etter at de to selskapene signerte en samarbeidsavtale i dag, tirsdag. Partnerskapet skal i første omgang jobbe med å søke konsesjoner for utvikling av havvind på norsk sokkel.

I sommer besluttet Regjeringen at det skal åpnes for søknader om konsesjoner for utbygging av vindkraft i to områder i Nordsjøen, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Partnerskapet eies likt av Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco og vil søke konsesjoner for utvikling av havvind på begge disse feltene.

Riktig kompetansesammensetning

I dette samarbeidet samles to selskaper som har lange tradisjoner for å investere langsiktig i norsk verdiskaping. Hafslund Eco har tung kompetanse og erfaring innen fornybar kraftproduksjon, kraftmarked og infrastruktur. Vi er derfor veldig glade for å få Hafslund Eco som samarbeidspartner, sier styreleder i Fred. Olsen Renewables, Anette Olsen. Olsen innehar også vervet som daglig leder av Bonheur.

Fred. Olsen Renewables og relaterte selskaper har spisskompetanse innen vindkraft, installasjoner til havs og offshore-virksomhet. Her samler vi kompletterende miljøer med lang erfaring, og sammen sysselsetter vi 3500 kompetente medarbeidere, sier konsernsjef i Hafslund Eco, Finn Bjørn Ruyter.

Olsen og Ruyter mener samarbeidet vil bidra sterkt til å bygge en industri innenfor havvind i Norge.

Satser på både bunnfast og flytende

Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco ønsker å fokusere både på flytende og bunnfast havvind og det jobbes nå aktivt med å detaljere konseptene videre.

Mens markedet og teknologien for bunnfast er mer industrialisert, er markedet for flytende på et tidligere stadium. Det ventes sterk vekst og stadig behov for nye løsninger. Dette taler for at det er god plass til innovative og konkurransedyktige leverandører som vi har mange av i Norge, sier Anette Olsen.

Havnett og elektrifisering i fokus

I første omgang er det ikke hensiktsmessig å levere store mengder kraft kun til det nordiske markedet, men til olje- og gassinstallasjoner og annet forbruk i og rundt Nordsjøen. Gjennom dette vil Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco være med på å utvikle et framtidig havnett. 

På lengre sikt forventer vi at etterspørselen etter fornybar kraft kommer til å øke for å dekke behovet for elektrifisering og avkarbonisering av Norge, Norden og resten av Europa. Her vil et havnett i Nordsjøen som kombinerer store mengder havvind og regulerbar vannkraft være sentralt, sier Ruyter.

Åpner for samarbeid

Med dette samarbeidet åpner Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco for samarbeid med leverandørindustri i Norge.

Norske virksomheter og leverandørindustri har muligheter til å utvikle gode og innovative løsninger for havvind. Vi ønsker å bidra til å skape et sterkt miljø innenfor havvind i Norge, sier Anette Olsen.

Rammebetingelsene for norsk havvind er under utvikling.  Olsen og Ruyter understreker at de gjerne bidrar med innspill til myndighetene om hvordan vi sammen kan nå målet om flere ben å stå på i det grønne skiftet på en mest mulig verdiskapende måte.

Vil vi gjerne bidra med våre tanker og forslag til hvordan man kan bygge, finansiere og få på plass infrastruktur i forbindelse med en havvindsatsing. Sammen representerer vi en stor aktør i det nordiske kraftmarkedet og en betydelig fornybaraktør globalt. Her er vi på hjemmebane. Dette er viktig. Her er det store muligheter for Norge, sier Ruyter.