Verkanliden

Status: Consented

Type of turbines: 27

Location: 13km southwest of Storuman

Map Coordinates: : 65˚ 0' 0'' N, 16˚ 49' 59.88'' E

Sedan september 2018 finns tillstånd att uppföra maximalt 27 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 210 meter. För att på ett bättre sätt kunna utnyttja vindresursen så lämnar Fred. Olsen Renewabels AB/Verkanliden Vindkraft AB under sommaren 2020 in en ansökan om ökad totalhöjd på maximalt 250 meter till Länsstyrelsen i Västerbotten.

Ni finner Ansökan om miljötillstånd inklusive bilagor nedan.

Dokument

Ansökan om ändringstillstånd – Verkanliden
Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga 1 Samrådsredogörelse
Bilaga 2 Samrådsunderlag
Bilaga 3 Samrådsdokumentation
Bilaga 4 Ljudberäkningar
Bilaga 5 Skuggberäkningar
Bilaga 7 Synbarhetsanalyser
Bilaga 8 Fotomontage
Bilaga 9 Analys rennäring