Verkanliden

Status: Consented
Number of Turbines: 27
Location: 13km southwest of Storuman
Map Coordinates: 65˚ 0′ 0” N, 16˚ 49′ 59.88” E

Den planerade vindkraftsparken Verkanliden är belägen inom två delområden ca 13 km sydväst om Storuman i Storumans kommun.

Sedan september 2018 finns tillstånd att uppföra maximalt 27 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 210 meter. För att på ett bättre sätt kunna utnyttja vindresursen så avser Fred. Olsen Renewabels AB att under 2020 lämna in en ansökan om ökad totalhöjd på maximalt 250 meter till Länsstyrelsen i Västerbotten.
Under våren kommer samråd genomföras med närboende, myndigheter och organisationer.

Ni finner samrådsunderlag och fotomontage för nedladdning nedan.

Dokument

Samrådshandling Verkanliden
Bilaga 1 Ljudberäkning 210 m
Bilaga 2 Ljudberäkning 250 m
Bilaga 3 Skuggberäkning 210 m
Bilaga 4 Skuggberäkning 250 m
Bilaga 5 Siktanalyser 210 m
Bilaga 6 Siktanalyser 250 m
Bilaga 7 Fotomontage