Röjmyrberget

Status: In consent

Number of turbines: 5

Location: 10km North East of Flarken

Map Coordinates: : 64° 23' 36.8", N 20° 46' 37.9"E

Den planerade vindparken Röjmyrberget är belägen ca 10km nordväst om Flarken, mellan Degerfors och Kålaboda i Robertsfors kommun. Projektet omfattar 5 vindkraftverk med en ansökt totalhöjd om 250m när rotorbladet står som högst. Ansökan lämnades in till Länsstyrelsen Västerbotten under Januari 2020, och beslut väntas troligtvis under 2021.

Aktuella dokument

Ansökan Röjmyrberget
MKB Röjmyrberget

Fotomontage

Andersvattnet
Bodbysund
Bygdsiljumbacken
Flarken
Gerusalen
Gerusalen kompl.
Jonasmarken
Ö Kålaboda
Mårtsmarken
Stenfors
Ö Blisterliden