Röjmyrberget

Status: In development
Number of Turbines: Up to 40
Location: 10km North East of Flarken
Map Coordinates: 64° 23′ 36.8″, N 20° 46′ 37.9″E

Projektbeskrivning: Den planerade vindparken Röjmyrberget är belägen ca 10km nordväst om Flarken, mellan Degerfors och Kålaboda i Robertsfors kommun. Projektet som omfattar upp till 40 vindkraftverk är i samrådsfas, och dessa kommer att hållas under våren 2019 med myndigheter, närboende och allmänhet. Utifrån resultatet av dessa kommer ytterligare miljöundersökningar att utföras och en ansökan med slutgiltig utformning av projektet att lämnas in under senare delen av 2019.

Aktuella dokumentar

Siktanalys Röjmyrberget
Samrådsunderlag Röjmyrberget

Fotomontage Röjmyrberget

Med symbol
Med icon
Blisterliden
Bygdisljumbacken
Andersvattnet
Bodbysund
Kalaboda
Martsmarken
Jonasmarken
Gerusalen
Flarken