Olofsberg

Status: In consent

Number of turbines: Up to 80

Location: Åmsele/Slipstensjön, Vindelns kommun

Map Coordinates: : 64°33'14.4"N 19°31'23.0"E

Den planerade vindkraftparken Olofsberg är belägen i Vindelns kommun, ca 7 km öster om Åmsele och 2,5 km nordväst om Slipstensjön. Parken kommer maximalt att innehålla 80 turbiner. Under vintern 2019/våren 2020 påbörjas samrådsfas, vilket är det första steget i tillståndsprocessen. Samråd hålls med närboende, allmänhet och myndigheter. Utredningar som rör natur- och djurliv i området planeras att genomföras under vår och sommar 2020. En tillståndsansökan med slutgiltig layout av verksplaceringarna avses att lämnas in under hösten 2020.

Samrådsunderlag Olofsberg
A Photomontage Hjukensjön
B Fotomontage Stenbäcken
C Fotomontage Brönet/Petisträsk
Ljudberäkning
Skuggberäkning
Siktanalys

Fotopunktskarta
Brännforssund
Hjukensjön
Holmträsk
Slipstensjön
Åmsele