Olofsberg

Status: In development
Number of Turbines: Up to 80
Capacity: Appr. 300 MW
Location: Åmsele/Slipstensjön, Vindelns kommun
Map Coordinates: 64°33’14.4″N 19°31’23.0″E

Den planerade vindkraftparken Olofsberg är belägen i Vindelns kommun, ca 7 km öster om Åmsele och 2,5 km nordväst om Slipstensjön. Parken kommer maximalt att innehålla 80 turbiner. Under vintern 2019/våren 2020 påbörjas samrådsfas, vilket är det första steget i tillståndsprocessen. Samråd hålls med närboende, allmänhet och myndigheter. Utredningar som rör natur- och djurliv i området planeras att genomföras under vår och sommar 2020. En tillståndsansökan med slutgiltig layout av verksplaceringarna avses att lämnas in under hösten 2020.

Fler fotomontage kommer att publiceras löpande

Samrådsunderlag Olofsberg
A Photomontage Hjukensjön
B Fotomontage Stenbäcken
C Fotomontage Brönet/Petisträsk
Ljudberäkning
Skuggberäkning
Siktanalys

Fotopunktskarta
Brännforssund
Hjukensjön
Holmträsk
Slipstensjön
Åmsele