Jiltjaur

Status: In consent

Number of turbines: 72

Location: Jiltjaur, Sorsele kommun

Map Coordinates: : 65°31'49.4"N 16°54'41.8"E

Den planerade vindkraftparken på Jiltjaurberget är belägen ca 30km väster om Sorsele centralort. Projektet omfattar upp till 72 vindkraftverk med en planerad högsta totalhöjd om 270m när rotorbladet står som högst. Projektet är nu aktuellt för samråd och en tillståndsansökan planerad att lämnas in under slutet av 2021.

Dokument

Samrådshandling

Samrådsutställning

Fotomontage

Karta fotopunkter

Berglunda

Fjällsjönäs

Åbacka

Jiltjaur 1

Jiltjaur 2

Sorsele

Färjstället