Hycklinge

  • Status: In development
  • Number of Turbines: 44
  • Location: approx 20km southeast of Kisa
  • Map Coordinates: 57˚ 52' 4.36'' N, 15˚ 56' 31.17'' E

Den planerade vindkraftsanläggningen Hycklinge är belägen ca 20 km sydost om Kisa i Kinda kommun. Projektet är i ett tidigt skede och samråd med myndigheter och allmänhet är planerat att hållas under våren 2018.

Dokument

Samrådsunderlag

Fotomontage-Samrådslayout