Hycklinge

Status: In development
Number of Turbines: A maximum of 8
Location: approx 20km southeast of Kisa
Map Coordinates: 57˚ 52′ 4.36” N, 15˚ 56′ 31.17” E

Den planerade vindkraftsanläggningen Hycklinge är belägen cirka 20 kilometer sydost om Kisa i Kinda kommun. Projektet är i ett tidigt skede. Samråd med myndigheter och allmänhet har genomförts under våren 2018. Utifrån samrådssynpunkter och resultat av utredningar av bland annat fågel- och naturvärden har projektet reducerats med 82 %, från maximalt 44 vindkraftsverk till en mindre utbyggnad om maximalt 8 vindkraftsverk.

Aktuellt projekt 2019

Aktuellt projektområde, maximalt 8 vindkraftsverk

Aktuella fotomontage

Hycklinge
Horn
Brunebo

Underlag samråd 2018

Samrådshandling
Fotomontage samråd 2018