Hycklinge

Status: In development
Number of Turbines: 44
Location: approx 20km southeast of Kisa
Map Coordinates: 57˚ 52′ 4.36” N, 15˚ 56′ 31.17” E

Den planerade vindkraftsanläggningen Hycklinge är belägen ca 20 km sydost om Kisa i Kinda kommun. Projektet är i ett tidigt skede och samråd med myndigheter och allmänhet är planerat att hållas under våren 2018.

Dokument

Samrådsunderlag

Fotomontage-Samrådslayout