Fäbodliden II

Status: In Consent
Number of Turbines: 4
Location: 20km north east of Vindeln
Map Coordinates: 4˚ 17′ 29″ N, 19˚ 55′ 27.0001″ E

Den planerade vindkraftsanläggning Fäbodliden II är planerad ca. 20 km nordost om Vindeln, intill den befintliga vindkraftparken Fäbodliden. Ansökan om miljötillstånd är inlämnad i november 2018 beslut väntas under 2019.

Dokument

Ansökan komplett med mkb och underbilagor