Logo Renewables Neg
Fallback 03

Olofsberg

Den planerade vindkraftparken Olofsberg kommer maximalt att innehålla 80 turbiner och är belägen i Vindelns kommun, ca 7km öster om Åmsele och 2,5 km nordväst om Slipstensjön.

Status Development
Number of turbines 20-80
Location Åmsele/Slipstensjön, Vindeln
Installed capacity 120-480

Den planerade vindparken

Den planerade vindparken Olofsberg är belägen cirka 8 km öster om Åmsele i norra delen av Vindelns kommun. Samråd om maximalt 80 verk hölls under 2020, senare utredningar har visat att antal verk kommer att behövas minskas betydande. Ansökan planeras efter viss försening lämnas in till länsstyrelsen under 2021.

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor, som kol, gas och olja, behöver fasas ut mot ett mer miljövänligt och förnybart energisystem.

De svenska energipolitiska målen anger att Sveriges energiproduktion år 2040 ska vara 100 % förnybar. Eftersom vinden är en förnybar energikälla utgör vindkraften en viktig del i utbyggnaden av ny förnybar energi i Sverige, eftersom det idag är det mest konkurrenskraftiga energislaget.

Den planerade vindkraftparken beräknas kunna producera ca 1 TWh förnyelsebar energi årligen. Detta motsvarar elförsörjningen av ca 40 000 villahushåll årligen (25 000 kWh/år).

Då Sverige är en nettoexportör av el så bidrar vår produktion av förnyelsebar energi till att ersätta fossil energiproduktion även på andra platser.

Under vintern 2019/våren 2020 påbörjas samrådsfas, vilket är det första steget i tillståndsprocessen. Samråd hålls med närboende, allmänhet och myndigheter. Utredningar som rör natur- och djurliv i området planeras att genomföras under vår och sommar 2020. En tillståndsansökan med slutgiltig layout av verksplaceringarna avses att lämnas in under hösten 2020.

Dokument