Logo Renewables Neg
Fallback 03

Olofsberg

Den planerade vindkraftparken Olofsberg kommer maximalt att innehålla 40-45 turbiner och är belägen i Vindelns kommun, ca. 9 km öster om Åmsele och 2,5 km nordväst om Slipstensjön.

Status Development
Number of turbines 40-45
Location Åmsele/Slipstensjön, Vindeln
Installed capacity Ca. 200

Den planerade vindparken

Den planerade vindparken Olofsberg är belägen cirka 9 km öster om Åmsele i norra delen av Vindelns kommun. Samråd om maximalt 80 verk hölls under 2020, senare utredningar har visat att antal verk kommer att behövas minskas betydande av hänsyn till motstående intressen. Nuvarande projektplaner visar en potential på ca. 40-45 verk. Ansökan planeras att lämnas in till länsstyrelsen under 2023.

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor, som kol, gas och olja, behöver fasas ut mot ett mer miljövänligt och förnybart energisystem.

De svenska energipolitiska målen anger att Sveriges energiproduktion år 2045 ska vara 100 % förnybar. Eftersom vinden är en förnybar energikälla utgör vindkraften en viktig del i utbyggnaden av ny förnybar energi i Sverige, eftersom det idag är det mest konkurrenskraftiga energislaget.

Den planerade vindkraftparken beräknas kunna producera ca 0,8 TWh förnyelsebar energi årligen.

Dokument